Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας ή αλλιώς «Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής», είναι το θεμέλιο που καθορίζει τις προσδοκίες της United Fiber και της United Group για τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συμβάλλει στο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους εργάζονται στην United Fiber να κατανοήσουν την ευθύνη που έχουν να ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις ισχύουσες πολιτικές και τη νομοθεσία, ανεξαρτήτως ρόλου ή τοποθεσίας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Όπου οι νόμοι ή οι κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί από τον Κώδικα ή τις πολιτικές μας, εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα. Όλοι οι εργαζόμενοι της United Fiber όταν χρειαζόμαστε οδηγίες ή αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα ή θέλουμε να κάνουμε κάποια Αναφορά, μπορούμε να επικοινωνούμε είτε με τον τοπικό Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Fiber ή τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Group.

Η United Group δεσμεύεται σοβαρά στην εφαρμογή και διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ηθικής, ειλικρίνειας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Η τήρηση αυτών των ηθικών δεσμεύσεων είναι απαραίτητη για τη συνεχή επιτυχία μας.

Όλοι όσοι αναφέρουν έναν αληθινό προβληματισμό θα προστατεύονται πάντα με την Πολιτική Προστασίας Αναφορών και Μη Ανταπόδοσης Αντιποίνων (Whistleblowing and Antiretaliation Policy).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Fiber ή τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Group με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • E-mail: [email protected]
  • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (μέσω ιστότοπου): unitedgroup.ethicspoint.com
  • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (εφαρμογή για πρόσβαση μέσω κινητού/tablet) με Κωδικό QR

  • Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση (διαθέσιμο από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα): 800 000 0126

Η Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών της United Group έχει σχεδιαστεί για whistleblowing και όχι χρήση από μέλη του κοινού ή πελάτες. Για παράπονα πελατών μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής πατήστε εδώ.

Επίσης, για να βρείτε κάποιες απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις πατήστε εδώ.