ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω του δικτύου Nova Fiber προσφέρουμε καινοτομία, ταχύτητα και ποιότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις των πελατών μας μπορούν να ευδοκιμήσουν.


ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ

Οι υπηρεσίες μας

The United Fiber’s  VLU/FTTH service enables the Service Provider (SP) to provide to end-user high speed broadband connections.

FTTx

United Fiber VLU/FTTH

H υπηρεσία VLU/FTTH της United Fiber δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο Υπηρεσίας (ΠΥ) να παρέχει στον τελικό χρήστη υψίρρυθμες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του οπτικού δικτύου της United Fiber και του αντίστοιχου οπτικού κυκλώματος που καταλήγει στο εσωτερικό της κατοικίας του τελικού χρήστη.

Through VLU/FTTC service the SPs may provide reliable broadband services to its end-users such as Internet, TV (IPTV), Video on Demand, Telephony (VoIP), etc.

NGA

Fiber to the Cabinet

H υπηρεσία VLU/FTTC της United Fiber δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο Υπηρεσίας (ΠΥ) να προσφέρει στον τελικό χρήστη ενσύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του xDSL εξοπλισμού της United Fiber (DSLAM), ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην υπαίθρια καμπίνα.

NGA Connect is provided with logical interconnection (VLANs) on L2/L3 interface of Ethernet switch (1Gb/10Gb).

NGA

NGA Connect

Η υπηρεσία NGA Connect απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους Υπηρεσιών και αφορά στη φυσική και λογική σύνδεση του εξοπλισμού του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με το ευρυζωνικό δίκτυο της United Fiber με σκοπό τη μεταφορά της κίνησης δεδομένων των τελικών του πελατών.

United Fiber offers capacity leasing services to wholesale clients through the United Fiber EPL service.

WHOLESALE POINT TO POINT

Ethernet Private Line (EPL)

Η United Fiber προσφέρει σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών χονδρικής, μέσω του προϊόντος United Fiber EPL.