Ποιοι είμαστε

Η United Group, πιστή στη δέσμευσή της να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσίασε το 2023 την United Fiber – πρώην Hellenic Open Fiber.

Η United Fiber συνδυάζει την τεχνογνωσία της Hellenic Open Fiber, την υπερσύγχρονη τεχνολογία και το καινοτόμο DNA της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μέλος της United Group, στόχος της United Fiber είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς, των δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) και την επιχείρηση (Fiber to the Office)

Δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο, την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές, η United Fiber – η οποία κατέχει επί του παρόντος το μεγαλύτερο δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών βασισμένο σε οπτικές ίνες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – επιταχύνει την υλοποίηση της επένδυσης του Ομίλου για την κατασκευή ιδιόκτητων δικτύων οπτικών ινών τελευταίας τεχνολογίας, που ξεπερνούν τα 22.000 χλμ., καλύπτοντας 1,6 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα έως το 2027.

The aim of United Fiber is to accelerate the development of new generation networks – United Group.
The aim of United Fiber is to accelerate the development of new generation networks – United Group.
The aim of United Fiber is to accelerate the development of new generation networks – United Group.
The aim of United Fiber is to accelerate the development of new generation networks – United Group.
The aim of United Fiber is to accelerate the development of new generation networks – United Group.
The aim of United Fiber is to accelerate the development of new generation networks – United Group.

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [UPDATE command denied to user 'webdbufusr'@'172.20.102.152' for table 'wp_icl_mo_files_domains']
UPDATE `wp_icl_mo_files_domains` SET `domain` = 'default', `status` = 'not_imported', `num_of_strings` = 0, `last_modified` = 1701243318 WHERE `file_path_md5` = '9eff5d805aacf0844f7733a54832da54'