<Επιστροφη

WHOLESALE POINT TO POINT

Ethernet Private Line (EPL)

United Fiber offers capacity leasing services to wholesale clients through the United Fiber EPL service.

Συνοπτικά

Η United Fiber προσφέρει υπηρεσίες μίσθωσης χωρητικότητας σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της υπηρεσίας United Fiber EPL.

Οι υπηρεσίες υλοποιούνται πάνω από το πανελλαδικό οπτικό δίκτυο της United Fiber, ενώ οι διαθέσιμες χωρητικότητες φθάνουν μέχρι 100Gbps

Για περισσότερες πληροφορίες ή προσφορές, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Αναλυτική περιγραφή τηs υπηρεσίας EPL