Στη United Fiber η στρατηγική μας βασίζεται στο όραμά μας να ενεργούμε υπεύθυνα. Για να διασφαλίσουμε ότι διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με σεβασμό και υπευθυνότητα, έχουμε αναπτύξει τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής. Ο Κώδικας διατυπώνει τις αρχές, τις αξίες καθώς και μία σειρά πολιτικών που καθοδηγούν την καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά μας και βοηθούν κάθε άτομο να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις.

Η εταιρεία μας και ο όμιλος της United Group δεσμεύονται για ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλες τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, με στόχο να περιορίζουμε συνεχώς τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο ευρύτερο περιβάλλον και συγκεκριμένα ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας και δημιουργώντας αξία στην κοινωνία μέσα από τις επενδύσεις μας.

Προχωρήσαμε στη δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών (Κώδικας Προμηθευτών), ο οποίος απευθύνεται κυρίως σε βασικούς και νέους προμηθευτές και συνεργάτες της United Fiber σε όλους του τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές, ανάδοχοι έργων, σύμβουλοι και συνεργάτες ασπάζονται και προωθούν τις αρχές της  ηθική και της βιωσιμότητα και αντίστοιχα προάγουν αυτές τις αρχές στο πλαίσιο της δικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Κώδικας Προμηθευτών μας ενσωματώνει κώδικες δεοντολογίας του κλάδου, το διεθνές δίκαιο, αναγνωρισμένα ηθικά πρότυπα, υπεύθυνες επιχειρηματικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές και δεν υποκαθιστά, ούτε πρέπει να θεωρείται ότι παρακάμπτει τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιείται ο Συνεργάτης αλλά δρα επιπρόσθετα της συμβατικής σχέσης.

Η εταιρεία μας και η United Group αναμένει από κάθε Προμηθευτή ή Συνεργάτη να:

  • Σέβεται την προσωπική αξιοπρέπεια, το απόρρητο των επικοινωνιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων του, των εκπαιδευόμενων και των εργολάβων.
  • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα σχετική εργατική νομοθεσία στην χώρα του.
  • Συμμορφώνεται με τον παρόντα Κώδικα, ως μέρος της συμφωνίας του με την United Group.
  • Προάγει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική του αλυσίδα.

Ο Συνεργάτης  μας και οι εργαζόμενοί του αναμένεται να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες, ζητήματα μεγάλου ρίσκου ή παραβιάσεις αυτού του Κώδικα στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέσω της Γραμμής Υποστήριξης και Αναφορών (Integrity Helpline) :

  • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (μέσω ιστότοπου): unitedgroup.ethicspoint.com
  • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (εφαρμογή για πρόσβαση μέσω κινητού/tablet) με Κωδικό QR

  • Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο (Ελλάδα): 800 000 0126
  • Διεύθυνση: E-mail: [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών πατήστε εδώ.